Kinderen met een lip-, kaak-, en/of gehemelteschisis kunnen problemen hebben met drinken en eten. Voor kinderen met een complete lip-, kaak- en gehemeltespleet is het vaak moeilijker om te (leren) drinken en te eten. Deze site bevat informatie over voeding bij schisiskinderen.

Zie verder lip/kaak/gehemelte/ 0-1 jaar