In deze periode gebeurt er veel: uw kind leert lezen, schrijven, rekenen en de leefwereld van het kind wordt groter. Ook in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gebeurt veel. Uw kind wordt zich bewuster van zich zelf, uw kind groeit in de lengte en ook in het gebit gebeurt van alles. Hieronder kunt u lezen welke disciplines in deze fase vooral betrokken zijn

Spreken
Soms is het spreken van uw kind nog niet optimaal en is logopedische begeleiding zinvol. De logopedist van het schisisteam doet een onderzoek en adviseert u waar logopedie gegeven kan worden. Inmiddels zijn steeds meer logopedisten opgeleid voor en ervaren in het behandelen van kinderen met schisis.