Kinderen met schisis hebben vaker gehoorproblemen en oorontstekingen. Dit komt doordat de beluchtingsbuis (de buis van Eustachius) vaak niet goed werkt. De buis van Eustachius loopt van de neus- keelholte naar het middenoor en gebruikt spieren van het gehemelte die  vaak dus  niet goed werken. In het middenoor ontwikkelt zich dan een vochtophoping. Dat vocht is meestal waterig maar kan soms ook  taai slijm zijn. Daardoor hoort uw kind minder. Ook kan zich gemakkelijker een oorontsteking ontwikkelen.