Mw. A. Rondhuis, loc Groningen Mw. M.J. Hartendorp, loc. Leeuwarden

De maatschappelijk werker ondersteunt ouders in het omgaan met emoties rondom het krijgen van een kind met schisis en zij adviseert over allerlei praktisch zaken rondom schisis of ziekenhuisopname van uw kind. Mochten er op latere leeftijd problemen zijn als gevolg van de schisis of de behandeling, dan kunt u ook contact opnemen met het medisch maatschappelijk werk.