Schisisteam Noord, locatie Leeuwarden

MCL
Postbus 888

8901 BR Leeuwarden

Telefoon: 058- 2866141

Fax: 058-2866133

Secretariaat:

Aanwezig op maandag t/m vrijdag. E-mail: schisis@znb.nl