Beugels, orthodontie

De orthodontische behandeling begint dus al jong. Kinderen met een schisis zijn meestal de eersten in hun groep op school die een beugel krijgen. Ook duurt de orthodontische behandeling extra lang. Als de meeste kinderen in de schoolgroep al weer klaar zijn met hun beugels, zijn de kinderen met schisis vaak nog steeds bezig. Dat komt omdat vroeg begonnen wordt bij het in model brengen van de bovenkaak en omdat het lang duurt voordat de hoektand door het aangebrachte bot doorbreekt. Tijdens die langdurige orthodontische behandeling is het steeds van groot belang dat het gebit goed schoongehouden en onderhouden wordt natuurlijk.

Behalve het in de breedte in model brengen van de bovenkaak is het ook van belang om de bovenkaak naar voren te stimuleren omdat de operaties die aan de bovenkaak gedaan zijn de voorwaartse groei van de bovenkaak wat afremmen. Hiervoor kan een facemask (soort buitenbeugel) 's nachts worden ingezet, waaraan met elastiek de bovenkaak naar voren wordt gestimuleerd. Na doorbraak van de blijvende onderhoektanden kunnen er botankers worden gebruikt om de bovenkaak naar voren te laten ontwikkelen. Aan die botankers kunnen elastieken gedragen worden van de bovenkaak achterin naar voorin in de onderkaak.

Botankers

Wanneer de groei van de bovenkaak extra gestimuleerd moet worden, worden zogenaamde botankers gebruikt. Botankers zijn kleine titanium plaatjes die met schroeven op bepaalde plaatsen in de boven- en onderkaak geplaatst worden. Deze botankers zijn vaste punten die de orthodontist gebruikt om met elastieken de groei van de (boven)kaak te stimuleren en de groei van de (onder)kaak af te remmen. Na de doorbraak van de blijvenende onderhoektanden plaatst de kaakchirurg de botankers, meestal op de leeftijd van ongeveer 11 jaar. Het plaatsen gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Download: /_library/43079/

                                         

                                                                                                       

 

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling is een goede mondhygiëne heel belangrijk, alleen dan kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. In deze periode wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een goede mondhygiëne, zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

 

Hieronder een voorbeeld van een beugel om de bovenkaak weer op breedte te brengen:

Met zo’n uitneembare beugel kan het naar binnen gedraaide stuk van de bovenkaak geleidelijk weer naar buiten gedraaid worden.


 

Beschrijving: 773580_MO_3
[2] Beschrijving: kaak-gehemelte-spleet8Beschrijving: kaak-gehemelte-spleet8
 

Figuur 6

Let op de manier waarop de beugel openzwaait. Hierdoor komt de bovenkaak in model. Wanneer de kaak voldoende in model is gebracht, brengt de kaakchirurg het stukje bot in de kaakspleet aan. Als hierna genoeg blijvende tanden en kiezen zijn doorgebroken, volgt een lange periode met slotjesbeugels, blokjesbeugels of brackets. Ook wel bekend als ‘vaste apparatuur’. Deze beugel wordt ‘vaste apparatuur’ genoemd, omdat hij is vastgelijmd aan de tanden en kiezen. Het is heel belangrijk dat er heel goed gepoetst wordt, want om de slotjes van deze beugel kunnen gemakkelijk plak en viezigheid blijven zitten. Hierdoor kan het glazuur onder die plak ontkalken. Dat geeft witte vlekken in het glazuur. Het is ook goed om elke avond na het poetsen na te spoelen met een fluoride-oplossing, om het glazuur te beschermen.

De bovenkaak moet naar voren en in de breedte gestimuleerd worden.Hiervoor [1] kan een facemask (soort buitenbeugel) met elastiek gedurende de nacht worden gebruikt. Na doorbraak van de blijvende onderhoektanden plaatsen we vaak botankers om de bovenkaak naar voren te laten komen. Aan die botankers kunnen elastieken gedragen worden van de bovenkaak achterin naar voorin in de onderkaak.

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling en dus ook tijdens de lange orthodontische behandeling is het heel belangrijk dat het gebit goed schoongehouden en onderhouden wordt: alleen zo kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. Bij de slotjes van de beugel kunnen gemakkelijk plak en viezigheid blijven zitten. Hierdoor kan het glazuur onder die plak ontkalken. Dat geeft witte vlekken in het glazuur. Het is ook goed om elke avond na het poetsen na te spoelen met een fluoride-oplossing, om het glazuur te beschermen. In deze periode is veel aandacht voor een goede mondhygië; zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

773580_MO_3
[2] kaak-gehemelte-spleet8kaak-gehemelte-spleet8
Figuur 6

Om kaak te verbreden

De manier waarop en de snelheid waarmee het gebit zich ontwikkelt, kunnen sterk variëren. Door in de mond te kijken en röntgenfoto’s te maken, kunnen we de ontwikkeling goed in de gaten houden.

Door het openzwaaien van de beugel komt de bovenkaak in model. Wanneer de kaak voldoende is veranderd, opereert de kaakchirurg het stukje bot in de kaakspleet. Als hierna genoeg blijvende tanden en kiezen zijn doorgebroken, volgt een lange periode met slotjesbeugels, blokjesbeugels of brackets die vastegelijmd zijn op de tanden en kiezen: ‘vaste apparatuur’.

Als de wortel van de hoektand voldoende is afgevormd (te zien op een röntgenfoto) wordt de operatie gepland. Bij deze operatie sluit de kaakchirurg de kaakspleet met een stukje bot dat hij uit de bekkenkam haalt.  Wanneer deze operatie te vroeg gebeurt, is er een kans dat het aangebrachte bot weer verdwijnt. Bot zonder functie heeft namelijk de neiging weer te verdwijnen. Bij een goede tijdsplanning wordt het aangebrachte bot snel functioneel omdat het houvast geeft aan de doorbrekende hoektand.

Het komt nogal eens voor dat in het gehemelte, net achter de kaak, een kleine opening naar de neus zit. Tijdens de operatie van het bot in de kaakspleet, sluit de kaakchirurg deze opening ook.