In deze leeftijdsfase verandert uw kind: zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Uw kind groeit in de lengte en in gewicht, krijgt meer haargroei, gaat naar de middelbare school, maakt andere vrienden, is minder thuis en meer buitenshuis. Het kind verkent de wereld. Ook in het gedrag zal het nodige veranderen: het kan opstandig worden of juist stiller. Het kan brutaal worden, meer zijn eigen gang willen gaan. Het wordt zich bewuster van het uiterlijk, vindt zichzelf misschien minder mooi.

Omdat in deze periode lichamelijk veel gebeurt, blijven we controles uitvoeren.

Hieronder is te lezen welke behandelingen kunnen gebeuren. Natuurlijk bent u voor al uw vragen welkom: neem gerust contact op met het secretariaat van het team in Groningen of het team in Leeuwarden.