Het schisisteam Noord

De schisis weghalen kan niet en littekens blijven te zien. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De behandeling wordt aan ieder kind aangepast. Meestal wordt het eindresultaat van de behandeling duidelijk tussen het 16e en 20e levensjaar; de kinderen zijn dan uitgegroeid. De controles van het schisisteam duren tot die leeftijd. Sommige correcties zijn ook op latere leeftijd nog mogelijk. In grote lijnen is de behandeling als volgt:

0-3 maanden

Om de voeding te vergemakkelijken wordt soms een orthodontisch plaatje gemaakt. Wanneer de gehoorscreening drie keer onvoldoende is, wordt verwezen naar het Audiologisch Centrum. Bij sommige baby's start in deze periode taping.

3 maanden
De lipsluiting is op de leeftijd van ongeveer drie maanden. Bij deze operatie is ook de eerste neuscorrectie.

9 maanden
Het gehemelte wordt gesloten op de leeftijd van 6-12 maanden

6 – 9 maanden
 Als ouders dit willen, kan er vanaf nu klinisch genetisch onderzoek worden gedaan door de klinisch geneticus

10 – 12 maanden
Gehooronderzoek in het Audiologisch Centrum.

2 ½ - 3 jaar
Het spreken, het horen en de keel, neus en oren worden onderzocht. Eventueel krijgt uw kind een naso-endoscopisch onderzoek als het spreken teveel door de neus klinkt . Als de spraak niet verbetert door logopedie, is het misschien nodig dat uw kind een spraak-verbeterende operatie krijgt.

6 jaar
Bezoek aan het multi- disciplinaire spreekuur met de plastisch chirurg, KNO-arts, tandarts, orthodontist, orthopedagoog en logopedist.

8 – 9 jaar
Rond de leeftijd van acht jaar wordt beoordeeld of het nodig is de kaak te sluiten met een stukje (getransplanteerd) bot. Voordat deze operatie gedaan wordt, is meestal nodig dat de kaak breder wordt gemaakt met een beugel.

9 – 15 jaar
Als een beugel nodig is voor het aanbrengen van een bot in de kaakspleet, begint de orthodontische behandeling  met 9 jaar. Anders op een leeftijd van 10 of 11 jaar. Omdat de wisseling van de tanden en hoektanden naast de schisis vaak traag en verrassend verloopt, is de orthodontische behandeling vaak langdurig.

17 jaar en ouder
Latere lip-, neus-, litteken- en kaakcorrecties. De neus- en kaakcorrecties worden meestal na het zeventiende jaar verricht hoewel er soms bij ernstig storende afwijkingen, voor of tijdens de puberteit correcties worden uitgevoerd.