Dr.C.W.E. van Rijswijk                                                                                                                             Dr. M. Schuringa 

De anaesthesioloog verzorgt de narcose bij operaties. Voor de operatie onderzoekt de anaesthesioloog uw kind om te beoordelen of algehele narcose mogelijk is. Na de operatie beslist zij samen met de operateur welke en hoeveel pijnstilling nodig is.