Als er tijdens het praten teveel lucht door de neus ontsnapt, zijn veel klanken moeilijk tot niet te maken. Hierdoor is de verstaanbaarheid minder en het spreken vermoeiend. Wanneer logopedische behandeling te weinig verbetering oplevert, kan een spraakverbeterende operatie nodig zijn: de pharynxplastiek.

Tijdens de operatie wordt een lapje slijmvlies losgemaakt uit de achterwand van de keel en aangehecht aan het gehemelte. Hierdoor wordt de ruimte die er was tussen keel en neus kleiner, waardoor er minder lucht door de neus kan ontsnappen tijdens het praten. Soms is logopedie na de operatie nog wel zinvol!

Uw kind wordt op de ochtend van de operatie opgenomen en moet nuchter zijn.

Het ene kind voelt zich snel weer goed na de operatie, het andere heeft wat meer tijd nodig om te herstellen. Vaak heeft het kind pijn bij het slikken en klaagt over pijn in de nek. Meestal blijft hij/zij na de operatie nog wel 2 of 3 nachten in het ziekenhuis. Eén van de ouders kan blijven slapen, de andere ouder kan de hele dag op bezoek komen. Het drinken moet eerst weer goed op gang komen. U krijgt voedingsadviezen mee naar huis, want uw kind mag de eerste 12 dagen geen vast voedsel. Ook is het beter de eerste 2 weken thuis te blijven van school, zodat het nieuwe lapje achter in de keel goed kan ingroeien. Wild spelen en schreeuwen is zeer onverstandig.

 

Download /_library/42871/