Schisisteam Noord, locatie Leeuwarden

MCL
Postbus 888

8901 BR Leeuwarden

Telefoon: 058-2866141/ 058-2866996

Fax: 058-2866133

Secretariaat:

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag Yvonne Hoeksema. E-mail: yvonne.hoeksma@ZNB.nl

Aanwezig op woensdag en donderdag Annemarie de Haan. E-mail: annemarie.haan@ZNB.nl