Mw. M. Beenakker, loc. Groningen Mw. drs. J.G. Krooshof, loc. Leeuwarden
    Mw. M. Mulder, loc. Leeuwarden

De logopedist geeft ouders advies bij voedingsproblemen. Ook doet zij een logopedisch onderzoek op bepaalde leeftijden en zonodig stelt zij een logopedische behandeling voor.